Organisatie

Penta Winterswijk: een sportvereniging met grote maatschappelijke betrokkenheid

Penta Winterswijk……. is dé sportvereniging van Winterswijk en zijn buurtschappen met meer dan 1300 leden. Penta Winterswijk staat midden in de samenleving en zoekt nadrukkelijk de verbinding met maatschappelijke partners zoals de gemeente, onderwijs, sportorganisaties en zorg. Voor iedereen biedt Penta Winterswijk beweging, ook voor mensen met een beperking. Vanaf het moment dat je kunt bewegen tot het moment dat lopen niet meer vanzelfsprekend is. De grootste binnensportvereniging van Winterswijk en omstreken en tevens de grootste sportaanbieder in de Achterhoek vraagt om een goede organisatie. Sinds de fusie van de 5 Winterswijkse gymnastiekverenigingen op 1 augustus 2015 heeft de vereniging een 9-koppig bestuur en meerdere commissies, waaronder de buurtschapsraden welke er voor zorgen dat het niet alleen bruist in het centrum, maar ook er buiten. Een groot aantal vrijwilligers en professionals zet zich met hart en ziel in voor de club. Zij zijn de drijvende kracht van onze vereniging.

Breedtesport:
Penta Winterswijk heeft een grote verscheidenheid aan sporten en lesaanbod in alle wijken rondom Winterswijk. Juist voor de recreanten, van jong tot oud wordt een grote diversiteit aan lesactiviteiten aangeboden. Penta Winterswijk biedt en organiseert lessen voor alle leeftijdsgroepen en ambitieniveaus. Zo kunnen de allerjongsten deelnemen aan de ouder/kind en later peuter/kleuter lessen. Je kunt bijv. kiezen voor recreatief turnen. In de lessen worden spelletjes en het aanleren van turnonderdelen afgewisseld in een ongedwongen sfeer. Zowel voor jongens als meisjes. Voor de senioren heeft Penta Winterswijk een ruime keuze aan groepen om lekker fit te blijven. Gymnastiekgroepen, conditietraining, bewegen op muziek en aerobics. Ook de acro-gymnastiek is een onderdeel waar je jong mee kunt beginnen. Acrobatische posities die je samen met je teamgenootje uitvoert en waar je creatief bezig bent, lenigheid en vooral je balans mee oefent. Ook biedt Penta Winterswijk een ruim aanbod in o.a. freerunning, trampolinespringen, bootcamp en Pentarettes.

Wedstrijdsport:
Meisjes en jongens met aanleg voor het turnen en met extra motivatie worden door onze trainers gescout en uitgenodigd om mee te doen aan het wedstrijd turnen. Dat zijn trainingen die 2 of  3 uur duren. We oefenen voor deelname aan wedstrijden en dat vergt discipline en doorzettingsvermogen. Om een goed niveau te kunnen bereiken wordt aanbevolen om (minimaal) 2 keer per week te trainen. Als je net begint, kun je de eerste tijd één keer per week trainen. Na een stevige warming-up en krachttraining volgt een mix van sportieve elementen met oefeningen voor meisjes op de balk, ongelijke brug, vloer en sprong op pegasus of kast. Voor jongens: voltige (paddenstoel), rekstok, brug met gelijke leggers, sprong, ringen en vloer. Gewerkt wordt aan kracht, lenigheid, souplesse, lichaamshouding, evenwichtsgevoel, concentratie, lichaamsbeheersing en timing. De trainingen vinden op verschillende tijdstippen in onze uitstekend geoutilleerde moderne turnhal plaats. Naast wedstrijd turnen heeft Penta Winterswijk ook trampolinespringen en acrogymnastiek op wedstrijdniveau.

Uniek Sporten:
Kinderen met een lichamelijke beperking die graag op gymnastiek willen, daar richt onze special gym zich op. Samen sporten op eigen tempo en niveau, lekker in beweging zijn, plezier maken! Net als andere kinderen ‘gewoon’ lid zijn van een sportvereniging. Soms durven kinderen vanwege een motorische achterstand, lichamelijke beperking of chronische aandoening niet deel te nemen aan het gymuurtje op school of aan een spelletje op straat. En dan is sporten helemaal niet leuk. En wat is dan mooier dan dat een kind zegt: “Ik kan nu ook meedoen.” Mooier is het dan nog dat de kinderen later bij een reguliere afdeling aan kunnen sluiten. Vanuit een basis van plezier en zelfvertrouwen wordt bij Special Gym gewerkt aan het verbeteren van de motoriek en het uitbreiden van bewegingspatronen. Kinderen leren tijdens de les om te gaan met hun beperkingen en hun eigen mogelijkheden ontdekken. Ook is het lesuur zeer geschikt voor kinderen die wat moeilijker bewegen door overgewicht.  Daarnaast bied Penta Winterswijk groepen aan die speciaal zijn voor (ex-) hartpatiënten waarbij een medische indicatie en goedkeuring van de cardioloog noodzakelijk is, worden regionaal lessen verzorgd. In Winterswijk, Aalten en Lichtenvoorde.

Dansen:
De dansafdeling, Penta Dance Department, is binnen de danswereld een bekend en gerenommeerd fenomeen. Dansers worden hier onder begeleiding van zeer gekwalificeerde leiding en met veel toewijding de kneepjes van o.a. Hip Hop, jazz of moderne dans aangeleerd. Daarnaast heeft het Penta Dance Department ook een afdeling in Groenlo. Hiphop dans is een samenvoeging van Streetdance stijlen die momenteel het meest populair zijn. De hiphop stijl is heel veelzijdig en ondergebracht in verschillende substijlen zoals: Poppin, Locking, housedance en oldschool. Tijdens de lessen worden de basiselementen behandeld. Vanuit de basis wordt er gewerkt aan een choreografie (dansstuk) die passend is bij de leeftijden en doelgroepen.  Moderne dans is een vloeiende en intensieve dansstijl welke uitgaat van het natuurlijke bewegingsproces. Zwaartekracht, grondgebruik en gebruik van ademhaling zijn hier erg belangrijk want er wordt veel dichtbij of op de grond gedanst. Tijdens de lessen wordt er gewerkt aan de techniek, kracht, souplesse en lichaamsbewustzijn. Elk jaar wordt er gewerkt naar verschillende voorstellingen en wedstrijden.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u mailen naar info@pentawinterswijk.nl